Министарство потврдило, реакција РГЗ-а била је адекватна