РГЗ окупио светске стручњаке на 15. регионалној конференцији о катастру